Home » Araçlar ve Kaynaklar » Teknik Bilgi » Sözlük ve Terimler

 

SunGuard Seek Icon       

Cam Sözlüğü

Camla ilgili çok çeşitli terim ve deyimlerin tanımı.


 

 


 


Icon Arrow Triangle Blue VerticalAkustik Bilgi

Pencerelerin ve camların akustik performansı birkaç terimle tanımlanabilir; bunlardan en yaygın olanı, 125, 250, 500, 1000, 2000 ve 4000 Hertz’lik oktav merkez frekanslarında ölçülen akustik performanstır. Çeşitli cam düzenlemelerinin sönümlemesinin, ölçümle oluşturulması ve camın akustik sönümleme performansı için bir kılavuz olarak kullanılması gerekir. Ayrıca tek başına sayı olan akustik indeksler de vardır, bunlardan en yaygın olarak kullanılan iki tanesi, farklı frekanslarda insan kulağının değişen hassasiyeti ve trafik gürültüsünün azaltılması için bir düzeltme içeren Rw, standart bir trafik gürültüsü tayfına ilişkin olan RA,tr’dir. Yukarıdaki terimler artık, aşağıdaki üç terimi tanımlayan EN ISO 717-1’e uygun olarak tek bir rakam miktarında bütünleştirilmiştir.

Rw (C;Ctr)
Rw, insan kulağının bir frekans aralığını dikkate alan ağırlıklı ses azaltma indeksi olarak adlandırılır ve alternatif ürünlerin performansını karşılaştırmak için kullanılabilir. C, pembe gürültü için yüksek frekansları dikkate alan ve aşağıdaki denklemle saptanan uyarlama terimidir.

(Rw + C) = RA
Ctr trafik gürültüsü tayfı için düşük frekansları dikkate alan ve aşağıdaki denklemle saptanan uyarlama terimidir

(Rw + Ctr) = RA,tr
Akustik performans çözümleriyle ve Guardian’ı özel ses denetim özellikleriyle lamine cam ürünleri yelpazesiyle ilgili daha fazla bilgi için, Guardian teknik merkezlerimizden ya da yerel satış temsilciliğinizden alabileceğiniz özel dokümanlarımıza başvurunuz.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalAra Boşluk

Bir yalıtım cam biriminin içindeki ara parça levhalar arasındaki çeperdedir ve sabit bir boşluk genişliği sağlar. Standart ara parça ya alüminyumdan ya da paslanmaz çelikten yapılır ancak sıcak kenar ara parçalarının son zamanlardaki gelişimi artık açık gözeli köpük, poliamitler, plastik, poliizobütilen ve alaşım yapıları içerir.


Icon Arrow Triangle Blue VerticalBoyalı Cam

Hem görünür ışığı hem de güneş ısısı iletimini azaltan ana bloğu renklendirilmiş cam. Ana bloğu boyanmış camın güneş ısısını soğurması nispeten yüksektir ve aşırı ısıl gerilime yatkındır, bu yüzden kırılmayı önlemek üzere çoğunlukla temperlenmelidir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalCam Kenar Türleri

Bitmiş mimari cam ürünlerinin kenarının durumu cam sisteminin uzun vade yapısal performansını etkileyebilir. Aşağıdaki kenar türleri tablosu, profesyonel tasarımcıların mimari cam için imalat işlemlerini ve genelde kullanılan uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmak için verilmiştir.

Glass Edge Types

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalTavlanmış Cam

Isıl işlemle sertleştirilmemiş ya da temperlenmemiş düz cam “tavlanmış cam”dır.

Düz camı tavlamak, camdaki artık gerilimi önlemek için kontrollü soğutma işlemidir ve düz cam imalat işleminin doğal bir sürecidir. Tavlanmış cam kesilebilir, işlenebilir, delinebilir, cama kenar açılabilir ve cilalanabilir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalGerilme Deseni

Gerilme deseni, belirli aydınlatma koşulları altında, özellikle polarize ışık var olduğunda görülebilecek özel bir geometrik yanardöner deseni ya da koyu gölgeleri ifade eder (aynı zamanda “tavlama işaretleri”, “leopar benekleri” ya da anizotropi olarak adlandırılır). Bu olaya ısıl işlem sürecinin hızlı hava soğutma kısmının ortaya çıkardığı yerel gerilimler neden olur. Gerilme deseni ısıl işlem camının özelliğidir ve bir hata olarak değerlendirilmez.

strain

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalGölgeleme Katsayısı (GK)

Bir camın, 3 mm. temiz düz camınkine (0.87) oranla güneş faktörüdür (toplam iletim) ve bir performans karşılaştırması olarak kullanılır. Gölgeleme Katsayısı rakamı ne kadar düşükse, iletilen güneş ısısı miktarı o kadar düşük olur. Kısa dalga Gölgeleme Katsayısı, camın, güneş çarpanının ya da 3 mm. temiz düz camın (T÷0.87) toplam iletiminin (g ya da TT) faktörü olarak doğrudan iletimidir (T). Uzun dalga Gölgeleme Katsayısı camın, 3 mm. temiz düz camın güneş çarpanının (toplam iletim) bir faktörü olarak soğurduğu dahili olarak tekrar ışımalı enerjisidir. Söz konusu camın güneş çarpanından (toplam iletim) doğrudan iletimi çıkarıp, ardından 3 mm. temiz düz camın (g-T ÷ 0.87) güneş çarpanına (toplam iletim) bölerek tespit edilir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalGörüngesel Seçerlik Cam

Güneş ısısının iletimini mümkün olduğunca önlerken, gün ışığının en yüksek olası seviyelerini içeri alan yüksek performans cam. Yazın güneş ısısı kazancını azaltarak ve kışın ısı kaybını önleyerek, binaların süregelen enerji maliyeti azalır.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalGörünür Işık

III. D65 ve CIE 2 gözlemciyle, 380 ila 780 nm’lik dalga boyunda yayılan enerji.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalGüneş Denetleme Camı

Binanın içine giren güneş ısısı kazanımı miktarını azaltan boyanmış ve/veya kaplanmış cam.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalGüneş Enerjisi

Güneşten gelen ve morötesi (300 ila 380 nm), görünür ışık (380 ila 780 nm) ve yakın kızılötesi enerji (780 ila 2500 nm) içeren, 300 ila 2500 nm’lik bir dalga boyu yelpazesine sahip Işıyan Enerji.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalHareli Desenler

Hare, bazı ışık koşulları altında dalgalı, çırpıntılı ya da dairesel desenler olarak görülebilen optik bir olaydır. Hareli desenler, bir yarı geçirgen nesnenin tekrarlı bir şablonla bir diğerinin üstüne ve ikisi hizalanmamış şekilde yerleştirilmesiyle oluşabilir. Bu, dış levhanın, arkasında yer alan, spandrel gibi akış kaplamayla kaplanmış bir levhanın üzerine gölge yapan bir deseni olduğunda ortaya çıkar. Bazı aydınlatma koşullarında başka bir olasılık, vizyon camdaki bir yüzeyden yansımadır.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalIsıl İşlemle Sertleştirilmiş Cam

Isıl işlemle sertleştirilmiş cam bir ısıtma ve soğutma döngüsüne tabi tutulmuştur ve genellikle aynı kalınlık ve yapıdaki tavlanmış camdan iki kat güçlüdür. Isıl işlemle sertleştirilmiş cam, EN 1863: Bölüm 1 ve 2’nin bütün şartlarıyla uyum içinde olmalıdır.
Isıl işlemle sertleştirilmiş camın, ısıl yüklere karşı tavlanmış camdan daha fazla direnci vardır ve kullanım sırasında kırıldığı zaman kırık parçalar temperlenmiş camdan sıklıkla daha büyüktür. Isıl işlemle sertleştirilmiş cam, Avrupa Bina Mevzuatı ve Standartları’nın tanımına uygun bir güvenli cam ürünü değildir. Bu tür cam, rüzgar yükü ve ısıl strese karşı koymak üzere ilave dayanımın gerektiği yerlerde genel cam takma için tasarlanmıştır. Temperlenmiş camın dayanımını gerektirmez ve özellikle bir güvenli cam ürününün gerekmediği uygulamalar için tasarlanmıştır. Isıl işlemle sertleştirilmiş cam, ısıl işlemden geçtikten sonra kesilemez ya da delinemez ve kenar taşlama, kumlama ya da asitle aşındırma gibi herhangi bir değişiklik camı zayıflatır ve zamansız iş görmezliğe neden olabilir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalIsıl Kırılma

Isıl kırılma birkaç faktörden etkilenebilir. Cam seçiminin erken aşamalarında göz önüne alınacak kritik bir faktör, camın gölgelenip gölgelenmeyeceğidir. Bina saçakları ya da eklentileri camı kısmen gölgelediği zaman, camın içinde aşırı gerilmeye yol açan sıcaklık farkları yüksek hale gelebilir ve ısıl kırılmayla sonuçlanabilir. Camın temperlemeye ya da ısıl işlemle sertleştirmeye ihtiyaç duyup duymayacağını saptamak üzere her bir proje için bir ısıl kırılma analizi yapılmalıdır.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue Vertical

Bir hata türü nikel sülfür (NiS) kalıntısıdır. Bütün düz camlar belli seviyede hata barındırırlar. Hataların bir türü nikel sülfür (NiS) kalıntısıdır. Çoğu NiS kalıntıları sabittir ve soruna neden olmazlar. Bununla birlikte NiS kalıntıları temperli camda herhangi bir yük ya da ısıl gerilim uygulanmaksızın kendiliğinden kırılmalara neden olabilirler.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalKızılötesi Enerji

Elektrik unsurları ve ısıyı soğurup o ısıyı yeniden yayan herhangi bir nesne gibi ısı yayan kaynakların ürettiği enerji uzun dalga kızılötesi enerji üretir. İkinciye bir örnek, camın güneşten gelen kısa dalga enerjiyi soğurmasıdır; bu, camdan yansıdığı zaman uzun dalga enerjiye dönüşür.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalKuru Cam Takma

Camı bir çerçeve içinde, önceden şekillendirilmiş, kuru bir elastik conta kullanarak güvenliğe alma yöntemi.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalLamine Cam

Lamine cam, bir ya da daha fazla polivinil butiral (PVB) plastik ara katmanla ısı ve basınç yoluyla kalıcı olarak bağlanmış iki veya daha fazla plakadan oluşur. Cam ve ara katmanlar, ilgili yönetmelik standartlarını ve şartlarını gerektiği gibi sağlamak üzere çeşitli renklerde ve kalınlıklarda tasarlanmıştır. Lamine cam kırılabilir ancak kırık parçaları plastik tabakaya yapışmaya ve büyük oranda bütün kalmaya eğilimli olacak, yaralanma tehlikesini azaltacaktır. Lamine cam “güvenli cam” olarak değerlendirilir çünkü Avrupa Bina Mevzuatı ve Standartları’nın çeşitli şartlarını karşılar. Isıl işlemle sertleştirilmiş cam ve temperlenmiş cam, çarpma direncini daha da artırmak için lamine cam birimleriyle birleştirilebilir. Bomba patlamasından korunma, ses sönümlemesi ihtiyacı ve balistik ya da güvenlik kaygılarının tümü lamine cam kullanımının nedenidir.

Glass Edge Types

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalLow-E Cam

Avrupa’da low-E kaplamalar görüntü olarak genellikle nötrdür ve binanın içinden cam yoluyla ısı kaybını azaltmak için tasarlanırlar. Kaplama uzun dalga enerjiyi yansıtır ve ardından camın ısı geçirgenlik katsayısını azaltır. Low-e kaplamalar aynı zamanda hem bina içindeki ısıyı tutma hem de gelişmiş enerji denetimi sağlayacak şekilde güneşten gelen ısıyı yansıtma faydalarını sağlamak üzere güneş denetimli kaplamalara da dahil edilebilir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPirolitik Low-E Cam

Yüksek sıcaklıkta kaplama uygulanan ve düz cam imalat işlemi sırasında yüzeyi fırınlanan cam

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalPüskürtümlü Kaplama

Bu, devre dışı bir işlem boyunca uygulanan bir kaplamaya sahip low-e ya da güneş denetleme camıdır. Cam iyonize gazın metal bir hedefi iyonlarla bombaladığı vakum haznesinden geçer. Hedef malzemenin atomları buharlaşır ve ardından camın yüzeyindeki ince düzgün bir zarın içinde birikir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalU-Faktörü (u-değeri, ısı geçirgenlik katsayısı)

“U-değeri" adı da verilir.

İç ve dış hava sıcaklıklarının arasındaki farka bağlı olarak cam yoluyla ısı kazancı ya da kaybının ölçüsüdür. Genel ısı transferi katsayısı olarak da adlandırılır. Düşük bir U-faktörü daha iyi yalıtım özelliklerinin göstergesidir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalUV (morötesi)

Güneşten morötesi yayılan enerjinin dalga boyu aralığı 300 ila 380 nm’dir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalUV İletimi

Cam yoluyla doğrudan iletilen uyarıcı morötesi enerjinin yüzdesi. UV ışığına uzun süre maruz kalma, doku ve renk hücresi solmasına, plastik bozulmaya ve birçok ahşap türünün görünümünde değişikliklere yol açar.

SunGuard UV ışığına uzun süre maruz kalmanın etkilerini minimuma indirecek çözümler sağlar.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalRenksel Geriverim İndisi (RGİ)

Cam olmaksızın gün ışığı altında görülenlerle karşılaştırıldığında çeşitli renkleri tanımlamak için camdan iletilen gün ışığı kapasitesi. Aralık: 1–100.

Örneğin, yüksek bir RGİ renklerin canlı ve doğal görünmesine neden olurken, düşük bir RGİ renklerin solgun görünmesine neden olur.

Ticari camda, RGİ özel cam düzeninin camdan görüntülenen nesnelerin görünüşü üzerindeki etkisini gösterir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalRüzgar ve Kar Yükleri

Rüzgar ve kar yükleri çoğunlukla binanın nereye yapıldığına bağlı olarak yerel Standartlara ve Mevzuata uygun olarak değerlendirilir ve hesaplanır. Guardian belirlenen yüklere direnç göstermek üzere monte edilecek cam türü için minimum kalınlığı saptayabilmektedir. Bu yükler tasarımın erken aşamalarında belirtilmelidir. Rüzgar ve kar yükü analiziyle ilgili yardım için Guardian temsilcinizle ya da yerel teknik bölümünüzle iletişime geçiniz.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSeçicilik

Gün ışığı iletimi ve güneş çarpanı arasındaki oran.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSıcak-Kenar Ara Parçası

Sıcak kenar ara parça teknolojisi, yalıtım camı birimlerinde ısıl özellikleri geliştirmek, yoğuşmayı ve ısı geçirgenlik katsayılarını düşürmek için başka bir seçenektir.Tümü metalden cama temas noktasını ısıl olarak az çok kıran, çok sayıda sıcak-kenar ara parça tasarımı mevcuttur, ticari uygulamalar için uygun olabilecek ya da olamayacak değişen düzeylerde yapısal bütünlük sunulmaktadır. Sıcak-kenar ara parçaları, geleneksel alüminyum ara parçalarla karşılaştırıldığında ısı iletimini belirgin bir şekilde azaltabilirler.

Insulating Glass

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalSpandrel Cam

Spandrel cam, çoğunlukla bir binanın her bir katının asma tavanının içinde yer alan kolon, zemin, havalandırma sistemleri, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat vs. gibi yapısal bina elemanlarını gizleyen cam alanıdır; spandrel cam genel kullanımda her bir kattaki vizyon camların arasına yerleştirilir.

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalTemperlenmiş Cam

Isıl olarak temperlenmiş cam, aynı kalınlık ve yapıdaki tavlanmış camdan yaklaşık olarak dört kat daha güçlüdür ve EN 12150: Bölüm 1 ve 2’nin şartlarıyla uyum içinde olmalıdır. Kırıldığı zaman, temperlenmiş cam parçacıkları genellikle nispeten küçüktür ve ciddi yaralanmalara neden olmaları daha az muhtemeldir. Normal temperlenmiş cam üretme işlemi diyagramda gösterildiği gibi, cam yüzeylerini bir sıkışma halinde ve çekirdeği bir gerilim halinde kilitlemek üzere, camı 600 derece Celcius’un üzerine ısıtmayı, sonra da aniden soğutmayı içerir. Temperlenmiş cam genellikle “güvenli cam” olarak nitelendirilir çünkü güvenli cam için standartları belirleyen çeşitli Avrupa Bina Mevzuatı ve Standartları’nın şartlarını karşılar. Bu tür cam, genel cam takma için ve kayan kapılar, fırtına kapıları, bina girişleri, duşa kabinler, dahili bölmeler ve yüksek dayanım ve güvenlik özellikleri gerektiren diğer kullanımlar için tasarlanmıştır.
Temperlenmiş cam, ısıl işlem sürecinden sonra kesilemez ve delinemez ve kenar taşlama, kumlama ya da asitle aşındırma gibi herhangi bir değişiklik zamansız iş görmezliğe neden olabilir.

Tempered Glass

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalYalıtım camı

Yalıtım camı (yalıtılmış cam olarak da anılır) tek bir birim oluşturmak üzere aralarında bir hava boşluğuyla kenarları contalı iki ya da daha fazla cam plakasına karşılık gelir.

Yaygın biçimde “YC birimi” olarak anılan yalıtım camı, cam takma yoluyla havadan havaya ısı transferini azaltmanın en etkili yoludur. Düşük yayınır ve/veya reflekte cam kaplamalarla birlikte kullanıldığı zaman, YC birimleri enerjiyi korumanın ve bina yönetmeliklerine uygunluğun etkili bir aracı haline gelir.

Insulating Glass

Başa dön


Icon Arrow Triangle Blue VerticalYekpare Cam

Tek bir cam levhadır.

Başa dön
Guardian Logo

Guardian Istanbul Cam Pazarlama Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem sok. No:1
D:24 Ağaoğlu My Office Binası
Bati Ataşehir/İstanbul 34746
Tel. +90 216 969 08 99

<